تعیین بودجه بازاریابی شرکت

میزان مخارج شرکت در امور بازاریابی و تبلیغات چه میزان باشد؟ این سوالی است که در شرکت‌ها  مکررا مورد بحث قرار می‌گیرد. یک معیار ساده برای پاسخ دادن به این سوال استفاده از نسبت «مخارج بازاریابی به فروش» شرکت است. این نسبت به ما می‌گوید که میزان مخارج بازاریابی شرکت چه درصدی از فروش شرکت است.

اما باید بدین سوال پاسخ داد که این نسبت باید چند درصد باشد؟ یک درصد؟ ده درصد و یا بیست درصد از فروش شرکت را برای امور بازاریابی باید هزینه کرد؟ یک جواب به این سوال می‌تواند رجوع به شرکت‌های مشابه باشد. فرض کنیم مدیر بازاریابی یک شرکت مواد غذایی قصد تعیین بودجه بازاریابی را دارد. در صنعت مواد غذایی با مراجعه به صورت‌های مالی شرکت‌های لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان مشاهده نمود که این نسبت در شرکت‌های مختلف از ۱% تا ۱۰% متغیر بوده است که بسته به حجم فروش شرکت، نوع محصول، محدوده جغرافیایی تحت پوشش و متغیرهای دیگر در شرکت‌ها تفاوت دارد. مثلا شرکت گرجی، تولیدکننده انواع بیسکوئیت، در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۸۰۰ و ۱۹۸۱ میلیون تومان هزینه تبلیغات و بازاریابی کرده است که این میزان معادل ۷٫۷% و ۳٫۹% از فروش آن سال است. به طور کلی می‌توان گفت نسبت‌های بالاتر بودجه تبلیغاتی به فروش حاکی از استراتژی تهاجمی بر کسب سهم بازار بیشتر و نسبت‌های پایین‌تر نشان از استراتژی تدافعی در حوزه تبلیغات دارد.

در جدول زیر با فرض فروش بین ۱ تا ۶ میلیارد تومان و نسبت هزینه بازاریابی به فروش ۱ الی ۸ درصد میزان بودجه بازاریابی محاسبه شده است.

1