3- نموداری مناسب برای داده‌های تورم کالاهای مصرفی و صنعتی – بخش دوم

یکی از دوستانم بعد از خواندن پست مربوط به داده‌های تورم روستایی، به من پیشنهاد داد که نموداری رسم کنم تا اطلاعات بیشتری را نمایش بدهد. مثلا در نمودار قبلی، داده‌های واقعی مربوط به شاخص قیمت‌ها در ماههای خرداد و تیر را نشان بدهد و با هم مقایسه کند.

به نظر من، در رسم یک نمودار تنها «جنس» اطلاعاتی که قرار است نمایش داده شود، مهم نیست. مهم‌ترین سوال این است که چه «پیام»ی بایستی منتقل شود. زمانی که پیام اصلی مربوط به «مقادیر شاخص قیمت‌ها» با زمانی که «میزان رشد شاخص» است، نمودارهای مناسب متفاوت است. با این همه سعی کردم که در نمودار زیر هر دو پیام را نمایش دهم.

نمودار نقطه ای شاخص قیمت کالاهای روستایی (برای نمایش در اندازه بزرگ، بر روی عکس کلیک کنید)
نمودار نقطه ای شاخص قیمت کالاهای روستایی (برای نمایش در اندازه بزرگ، بر روی عکس کلیک کنید)

البته این نمودار به دلیل تعدد سطرها، کمی شلوغ شد. پیام مربوط به تورم هر دسته از کالاها به دلیل اینکه در کنار مقادیر واقعی شاخص قیمت‌ها نمایش داده شده، کمی کم‌فروغ‌تر شد. علتش هم این هست که میزان داده‌ای که مخاطب من نیاز داشت، بیشتر از نمودار قبلی هست. احتمالا نمودارهای زیباتری هم می‌توان رسم کرد.

قسمت اول این مطلب را از اینجا بخوانید.